-->

Kajian Ekologi Nyamuk Aedes di Senawang Negeri Sembilan, Malaysia

Kajian Ekologi Nyamuk Aedes di Senawang Negeri Sembilan, Malaysia
(Ecology Survey on Aedes Mosquito in Senawang, Negeri Sembilan)
MAZRURA SAHANI, HIDAYATULFATHI OTHMAN,
NADIA ATIQAH MOHD. NOR, ROZITA HOD, ZAINUDIN MOHD. ALI,
MOHAMAD NAIM MOHAMAD RASIDI & ER AH CHOY
ABSTRAK

Kajian ekologi nyamuk merupakan kajian yang penting dalam merangka sesuatu aktiviti kawalan penyakit bawaan nyamuk. Satu kajian ekologi nyamuk Aedes telah dijalankan di Senawang, Negeri Sembilan dari Julai 2009 hingga Febuari 2010. Senawang terletak di pinggir bandaraya Seremban yang merupakan kawasan perindustrian kecil dan sederhana dengan jumlah penduduk yang padat. Kajian ekologi vektor ini bertujuan menentukan komposisi nyamuk secara keseluruhan terutamanya kepadatan populasi Aedes, masa kemuncak gigitan nyamuk, mengenal pasti kehadiran tempat pembiakan nyamuk dan menentukan hubung kait antara nyamuk Aedes dengan faktor persekitarannya seperti suhu, kelembapan relatif, halaju angin dan curahan hujan. Pensampelan nyamuk Aedes menggunakan empat kaedah iaitu perangkap cahaya (CDC), tangkapan nyamuk berumpan kaki (BLC), ovitrap dan kajian Aedes. Terdapat dua spesies nyamuk di lokasi kajian yang didominasi oleh Ae. albopictus (93.29%) dan Ae. aegypti (0.11%). Terdapat dua masa kemuncak gigitan nyamuk Ae. albopictus iaitu awal pagi (0700-0900 pagi) dan lewat petang (jam 1700-1900). Suhu persekitaran, kelembapan relatif dan kelajuan angin didapati mempunyai kaitan dengan gigitan nyamuk Aedes  pada perumah (p < 0.05). Taburan hujan didapati tidak mempunyai hubungan dengan kepadatan nyamuk Aedes (r = -0.137, n =6 , p > 0.05). Kepadatan nyamuk Ae. albopictus adalah tinggi di lokasi kajian dengan Indeks Ovitrap 100% bagi kesemua stesen. Kajian Aedes mendapati daripada 30 bekas yang positif larva, 93.33% daripadanya didominasi oleh Ae. albopictus. Kajian ini menunjukkan kepadatan Ae. albopictus adalah tinggi dan berpotensi membawa penyakit demam denggi dan chikungunya di lokasi kajian. Penjagaan persekitaran perlu ditekankan kepada masyarakat setempat untuk mengawal penyebaran penyakit-penyakit tersebut.

Kata kunci: Demam denggi; ekologi nyamuk; nyamuk Aedes
http://www.ukm.my/jsm/pdf_files/SM-PDF-41-2-2012/16%20Mazrura.pdf
'new, bersahabat dengan nyamuk, nyamuk, umur nyamuk, morfologi nyamuk, klasifikasi nyamuk, nyamuk aedes aegypti, nyamuk demam berdarah, nyamuk anopheles, nyamuk chikungunya, nyamuk malaria, nyamuk kaki gajah, filariasis, je, penyakit nyamuk, penyakit nyamuk cikungunya, pengertian nyamuk, hindari penyakit nyamuk, demam berdarah nyamuk, nyamuk baru, reperensi penyakit nyamuk, akibat nyamuk, obat nyamuk, nyamuk blog, mosquito, anti mosquito, mosquito trap, mosquito sound, jurnal nyamuk, jurnal nyamuk aedes aegypti, jurnal pengendalian nyamuk, jurnal nyamuk cuex, nyamuk lingkungan, jurnal pengendalian nyamuk, nyamuk psn, jurnal nyamuk search, jurnal larva, aspirator, aspirator nyamuk, insect aspirator, vektor nyamuk, vektor nyamuk culex, struktur vektor nyamuk, vektor nyamuk anopheles, jurnal pengendalian vektor nyamuk, vektor nyamuk filariasis, pengertian vektor nyamuk, artikel vektor nyamuk, contoh vektor nyamuk, buku nyamuk, anatomi nyamuk, tanaman pengusir nyamuk, tanaman pengusir nyamuk dalam rumah, tanaman pengusir nyamuk blog, tanaman hias pengusir nyamuk, tanaman pengusir nyamuk paling ampuh, jual tanaman pengusir nyamuk, tanaman pengusir nyamuk alami, herbal, tompen, tanaman obat, lavender, zodia, wisata ilmiah nyamuk, musium nyamuk, insektarium nyamuk, tompen nyamuk, darah nyamuk'

Berminat Order Sekarang:

Chat WhatsApp Kirim SMS

Silahkan Bagikan Info Ini Sekarang!

Komentar (0)

Post a Comment